Végtelenség nyomábanSai hírek

A végtelenség nyomában 3. rész
A csillagok születése és halála
2010.06.25. 14:03 : Prof.G. Venkataraman : Végtelenség nyomában


Kérdés: A kezdeti nyomás termonukleáris robbanáshoz vezet. Vajon fennáll a nyomás a robbanás bekövetkezte után is?

Nem! Az történik ugyanis, hogy míg a gravitáció összenyomja, a kifelé áramló sugárzás külső nyomást fejt ki és megpróbálja tágítani a gázfelhőt. Így egyfajta viaskodás jön létre a gázfelhőben a gravitáció okozta belső, összenyomó erő és {az anyagi} sugárzás tágító ereje között.  Ha a két erő egyensúlyba kerül, a gázfelhőnek már nem változik tovább a mérete, középpontja felforrósodik és energiát sugároz az űrbe.

Tehát így jön létre egy csillag egy nagy és kezdetben még hideg gázfelhőből. Egyébként a hidrogénbomba esetében ugyanígy hatalmas energia szabadul fel a termonukleáris fúzió során. Egy bombában mindez a másodperc egy milliomod része alatt következik be, míg  egy csillag termonukleáris energiájának felszabadulása több millió vagy akár milliárd évig is eltarthat. Tehát a Napunk nem más, mint egy önfenntartó termonukleáris készülék!
Miután egy csillag megszületett, örökre izzik vagy véges az élettartama? Ha az utóbbi eset igaz, akkor vajon meddig él egy csillag? A válasz egyszerű. A csillagok olyanok, mint a lángoló tűz. Mint ahogy egy nyaláb tűzifa is csak addig ég, amíg el nem fogy a fa, egy csillag is csak addig izzik, amíg van benne fúziós üzemanyag. Ha az fogyni kezd, a hőmérséklet lecsökken, a csillag pedig lehűl. Ezután egy teljesen új játék kezdődik, amiről a következőkben lesz szó.

A csillagok körforgása: Születés, halál és újraszületés

Mint már említettem, ha az üzemanyag elég, illetve a termonukleáris izzás abbamarad, a csillag elkezd lehűlni. Ekkor két dolog történik. Először a kiégett csillag belső régióiban, ahol magas a sűrűség, működésbe lép a gravitáció, és megindul az összehúzódás folyamata.  A külső rétegek azonban megpróbálnak szétterjedni, akárcsak egy felhő. Ennek eredményeképpen a felhő kívülről nagyon nagynak tűnik, belső részei azonban egyre zsugorodnak és ismét felforrósodnak. Mellesleg, ha a Napunk „meghalna” és elkezdene tágulni, akkor olyan nagy lenne, hogy beteríthetné a Föld közötti távolságát. Kívülről nézve igazi, tompa vöröses fényű óriássá nőne. {Lsd. 2 ábra.} A csillagászok nagyon sok vörös óriást megvizsgáltak már, ezért hihető ez a hipotézis.

2.ábra: Ezek a vörös óriás kialakulásának fázisai. Ha a mi Napunkhoz hasonló tömegű csillag középpontjában elkezdi elégetni a hidrogént és végül elfogy az éghető anyag, akkor egy érdekes fázisba lép: a test teljes egésze lehűlésnek indul. Miközben ez történik, a belső részekben a gravitációs erő felerősödik és elkezdi nyomni a belsejét. Ezzel szemben a külső részek tágulnak, mert ott gyenge a gravitációs erő. A külső szemlélő számára, az egész test egy hatalmas, tompa vörös fényű óriásnak látszik.  Ha egyszer a mi Napunk megszűnne, és vörös óriásként végezné, akkor olyan hatalmas lenne, hogy akár az egész Földet is elnyelhetné! Tehát a csillagok is újra és újra keresztülmennek a születés, halál és újraszületés körforgásán. Az asztronómusok a csillagok folytonos evolúcióját az ú.n. H-R {Hertzsprung-Russell} diagram segítségével követik nyomon. A születés és a halál körforgása azért nem tart örökké; létezik egy végpont is, melyről a következőkben lesz szó.

Tehát van egy hatalmas, vörös óriásunk, ami kívül vékony, belül pedig egyre forróbb és egyre jobban összehúzódik. Hogy mi történik ezután? Ez egy érdekes történet. Amint láttátok, az első generációs csillagok esetében a hidrogénatomok héliumatomokká formálódnak, és amint elfogy a hidrogénkészlet, abbamarad a termonukleáris égés folyamata.

A Vörö Óriás méréte a mi Napunk sokszorosa

Így válik egy csillag vörös óriássá, amelynek belseje ismét forrósodni és zsugorodni kezd. Hogy fel is robbanhat-e? Igen, ha a hőmérséklet megemelkedik annyira, hogy a hélium üzemanyagként szolgálhat.

Mint látjátok, első kísérletük során a csillagok csupán olyanok, mint egy üst, amelyekben a hidrogén héliummá változik. A „hátralévő” időben ugyanez ismétlődik újra és újra. Először összehúzódás kezdődik a gravitáció hatásának köszönhetően, aztán a belső mag felhevül, és ha a hőmérséklet elérte a megfelelő fokot, ismét bekövetkezik a  termonukleáris robbanás, ez alkalommal viszont már héliumatomok egyesülnek, hogy valamivel nehezebb atommagokat hozzanak létre, mely folyamat során energiát szabadítanak fel. Az energia kiárad, majd kiáramlik az űrbe. Ezt lánycsillagnak is nevezhetjük. A lány-csillagtól születik egy újabb csillag, tulajdonképpen az unokacsillag, és ez így folytatódik generációról generációra.

Röviden, egy csillag megszületik, elég, meghal, újraszületik, megint meghal, majd ismét újraszületik és így tovább. Valahányszor egy csillag „üstté” válik, ahol az elemek „megfőnek”, a fényelemek egyesülnek a nehezebb elemekkel, és ily módon újabb és újabb elemek jönnek létre az Univerzumban, amikről a diákok is tanulnak kémiaórán.{lsd 3. ábra}3.ábra: Ezen az ábrán a periódusos rendszer látható, ami a kémia és a fizika gerincét képezi. A természetben megtalálható elemeket bizonyos sorrend szerint rendszerezték, hogy megkönnyítsék a kémikusok és fizikusok munkáját. Célunkhoz fontos megemlíteni, hogy a hidrogén (H) a legkönnyebb, az uránium (U) pedig a legnehezebb elem. Az Univerzumban kezdetben csupán hidrogén és némi hélium volt található, az idők folyamán azonban, mivel a csillagok üstként működtek, ahol az elemek megfőttek, a nukleáris fúzió következtében nehezebb elemek jöttek létre, olyanok mint pl. a vas (Fe). Ahogy a szövegben is olvasható, ezek az elemek a csillagok belső magjában is megtalálhatóak a vasig bezárólag. Itt felmerülhet a kérdés, hogy sok olyan elem létezik, ami nehezebb, mint a vas, az arany vagy az uránium. Akkor azok hogy jöttek létre? Ez már egy másik izgalmas történet. Erre még várnotok kell!

1  2  3  4  5  6  

«««