VersekSai hírek

108 köszöntés - 15.
2012.12.10. 11:51 : Ramadas Gollapudi : Versek

15. köszöntés a Kommunikáló Istenhez:
Sri Sathya Sai Babához


Valaki megkérdezte Babát, hogy miért gesztikulál a kezeivel, mire Ő azt válaszolta: „A bhajanok alatt, miközben ülök, azt látjátok, hogy gesztikulálok a kezeimmel vagy az ujjaimmal. Néha úgy tűnik, mintha a levegőbe írnék. Az emberek kíváncsiak arra, hogy miért is teszem ezt. Ilyenkor olyan emberekkel kommunikálok, akiket ti nem láthattok. Olyan feladatokat végzek, melyeket ti nem érthettek. Kérdésekre válaszolok, melyeket távoli emberek tesznek fel, és több ezer embert segítek a világ minden táján.”

Bhagavan Sri Sathya Sai Baba a Kommunikáló Isten.


108 köszöntés - 14.
2012.12.04. 18:41 : Ramadas Gollapudi : Versek

14. köszöntés a Figyelmeztető Istenhez:
Sri Sathya Sai Babához


Baba arra figyelmezteti a tanulókat, hogy tartsák magukat távol az öt vétségtől:  „A szem ne irányuljon olyan látványok felé, melyek izgalomba hozzák az érzékeket, illetve kerülni kell az olyan ötletek felmerülését, melyek miatt konfliktusba kerülnének az erkölccsel vagy a szüleik, az idősek és az ország kultúrája iránti kötelezettségeikkel. A szavak, melyek a szájból erednek, nem bánthatják mások önérzetét, és nem lehetnek hazugok, csak azért, mert azok kellemesebbek. Nem rágalmazhatnak, gyűlölködhetnek. A kéz nem emelhető haraggal senkire, és nem használható bosszúállásra, vagy más tulajdonának ellopására. A fül ne hallgasson pikáns történeteket, pletykákat vagy káros dalokat. Az elme ne kötődjön rossz szokásokhoz, rossz benyomásokhoz és olyan tervekhez, melyek az érzékek összeesküvéseiből származnak.”
Swami nem csak a diákokat, de a spirituális útkeresőket is óvatosságra inti: „Legyetek óvatosak azzal kapcsolatban, hogy mit kértek tőlem, hiszen én megadom nektek azt, amit kértek!”
Mi értelme van a mennyei kívánságfa alatt állni, ha jelentéktelen, kicsinyes apróságok után sóvárgunk?

Bhagavan Sri Sathya Sai Baba a Figyelmeztető Isten.


108 köszöntés - 13.
2012.11.30. 10:35 : Ramadas Gollapudi : Versek

13. köszöntés a Gondoskodó Istenhez:
Sri Sathya Sai Babához


Baba egyszer Andra Pradesh területén utazgatott. Miközben haladtak az úton, észrevett két nagyon idős asszonyt, akik remegő kezükben botot tartva támolyogtak előre. Isteni könyörülete azonnal megnyilatkozott feléjük. Megkérte a sofőrt, hogy álljon meg mellettük. Amikor az autó félrehúzódott, Baba megkérdezte, hogy merre mennek. Reszkető hangon azt felelték: „Látni Sai Babát.” Swami erre  nevetett és azt mondta: „Én vagyok Sai Baba, hát nem tudtátok?” Az asszonyok azt hitték, hogy csak viccelődik velük, ezért továbbmentek. A többiek az autóban kiszálltak, és meggyőzték őket, hogy lépjenek vissza egy pár lépést, és nézzék meg Babát alaposan. Swami vibhutit materializált nekik, kezeiket gyümölcsökkel töltötte meg, és megmondta nekik, hogy menjenek haza, hiszen már látták Babát és áldott ételt is kaptak tőle (prasadam).”

Bhagavan Sri Sathya Sai Baba a Gondoskodó Isten.


A lélek hangjai – A szeretet útjain II.
2012.11.26. 19:47 : Damsits János : VersekVan egy hely a végtelenben,
Mely mindent átölel.
A szíved mélyén van ez a hely.
Benned él a csend, mely tovalüktet
A mindenségben elvegyül.
Magával sodorja a testedet,
Hogy átélje az életedet.

Ez a fejezet egy csodálatos „földi” utazás alatt íródott, az isteni hatalom által megszentelt földön, a kegyelem perceiben, a Legfelsőbb Béke Otthonában.  »»»

108 köszöntés - 12.
2012.11.26. 18:40 : Ramadas Gollapudi : Versek

12. köszöntés a Boldog Istenhez:
Sri Sathya Sai Babához


Baba kifürkészhetetlen, megismerhetetlen. Ésszel fel nem fogható, hogy ki is ő valójában. Az ember csak bízhat, hihet és engedelmeskedhet. Hilda Charlton azt írja: Ahogy előtte álltam, belemerülve a csodálatba, Baba azt mondta: „A világot mindenki különböző szemüvegeken keresztül látja, és mindenkinek olyan a világa, amit ezeken a szemüvegeken keresztül lát; ez az aggodalom szemüvege, a gyűlölet szemüvege, az irigység, féltékenység vagy a kapzsiság szemüvege. Én csak a szeretet szemüvegét viselem. Még akkor sem gyűlölhetek, ha szeretnék, hiszen a gyűlölet és a harag nem részeim. Betegség sem lehetséges a számomra. Olykor pisszegek, hogy kijavítsak vagy figyelmeztessek valakit, de sohasem gyűlöletből. Boldogság, csupa boldogság vagyok. Bölcsesség, boldogság és béke vagyok, ez az én természetem.”

 Bhagavan Sri Sathya Sai Baba a Boldog Isten.


108 köszöntés - 11.
2012.11.19. 17:39 : Ramadas Gollapudi : Versek

11. köszöntés a Megáldó Istenhez:
Sri Sathya Sai Babához


1951-ben Venkatagiri elnöke nagyon meglepődött, amikor levelet kapott Bangalore-ból, Naga Ratnammatól, a híres énekestől. A levél a következőképpen szólt: „Kedvenc Istenségem, Sri Thygaraja darshanban részesített álmomban, és azt parancsolta, hogy menjek Venkatagiribe, hogy megáldjon az Isten, aki eljött a Földre és nemsokára Venkatagiribe érkezik. Az én Uram azt mondta, hogy ezt az Istent Sri Sathya Sai-nak hívják. Azonnal Venkatagiribe kell mennem, amint hallok felőle.” Az Úr Krisna születésnapját ünnepelték, amikor az énekesnő találkozott Babával, aki megadta neki az esélyt, hogy jelenlétében énekelhetett két órán keresztül. Ezen kívül megáldotta és materializált neki egy képet Rámáról. Miután átvette a képet, elragadtatott áhítatot érzett több mint 24 órán át.

Bhagavan Sri Sathya Sai Baba a Megáldó Isten.


108 köszöntés - 10.
2012.11.15. 13:02 : Ramadas Gollapudi : Versek

Köszöntés a Jóakaratú Istenhez:
Sri Sathya Sai Babához


Baba egyszer kijelentette, hogy a Prasanthi Nilayam körüli falvak rászoruló szülői megtarthatják gyermekeik esküvőjét anélkül, hogy költségbe vernék magukat. Baba volt a pap, a szülő és a gondviselés. A felhívást mindenféle kasztból meghallották a szülők, és néhány nap alatt 134 párt regisztráltak Prasanthi Nilayamban. Baba minden menyasszonynak esküvői szárit adott, mindannyian meg is lepődtek, amiért ilyen értékes ajándékot kaptak. A vőlegények is mind selyemből készült ruhát kaptak. Az eddigi ajándékok mellé, Baba még adományozott poharakat és tányérokat is az új otthonukba. Az esküvő után mindenki részt vett az ünnepségen Prasanthi Nilayamban, ahol a rokonok is részt vettek, megfeledkezve bármiféle kasztbeli, gazdasági vagy műveltségbeli különbségekről. Szívmelengető élmény volt azoknak, akik az emberiség boldogulását tartják szem előtt.

Bhagavan Sri Sathya Sai Baba a Jóakaratú Isten.


108 köszöntés - 9.
2012.11.04. 17:01 : Ramadas Gollapudi : Versek

Köszöntés a Szeretett Istenhez:
Sri Sathya Sai Babához


Dr. John Hislop azt írja: „Amikor a legelső interjúja volt Bhagavannal, ez az író a feleségével és néhány más emberrel (akik az interjú csoport tagjai voltak) ült egy kis szobában. Minden figyelem Baba karcsú, elegáns és kecses alakjára összpontosult, mélyen ragyogó szemére, az édes, meleg mosolyára és bájára. A kritikus és kétkedő elme abbahagyta nyughatatlan tevékenységét. A világ és annak problémái miatt érzett aggodalom eltűnt a tudatból. Habár Baba beszélt, mégis csendesség vette őket körbe. Ebben a békés létezésben, az emberek tudatossága erőlködés nélkül elmélyülhetett. Észlelhették, hogy valami élő, ismeretlen lakozik a szívükben. Abban a pillanatban, ahogy a felismerés megtörtént, a szeretet hulláma jelent meg az író száraz, nyugati szívében, hiszen nyilvánvalóvá vált, hogy a szeretet forrása nem más volt, mint Bhagavan. Baba kedvessége volt ott, élettel telve a szívekben.”

Hogy tudja Sri Sathya Sai Babát, egy idegent, akit előtte nem is látott, egy felnőtt ember befogadni a szívébe, ahol igazi belülről jövő változást ér el; olyan változást, amelyből nincs visszatérés? Isten az egyetlen, aki meg tudja ezt tenni.

Bhagavan Sri Sathya Sai Baba a Szeretett Isten.


108 köszöntés - 8.
2012.11.03. 13:00 : Ramadas Gollapudi : Versek

Köszöntés a Bájos Istenhez:
Sri Sathya Sai Babához


Miközben elmeséli Baba gyermekkorát, Sri Kasturi azt írja:
„Az újszülött leírhatatlanul elbűvölő volt, és ez nem is csoda! A gyermek egész Puttaparthi falu kedvencévé vált, és a falusiak egymással versenyeztek, hogy dédelgethessék és játszhassanak selymes fürtjeivel. Bájos mosolya mindenkit magához vonzott.”

Babának még most is megvan ez a bája és ragyogó mosolya. Olyan, mint egy mágnes, magához vonzza az embereket, bárhol is van.

Bhagavan Sri Sathya Sai Baba a Bájos Isten.


108 köszöntés - 7.
2012.10.25. 12:59 : Ramadas Gollapudi : Versek

Köszöntés a Figyelmes Istenhez:
Sri Sathya Sai Babához


Egyszer az interjúszobában tartott rövid beszéd alatt Baba azt mondta: „Egyszer, ugyanebben a szobában ült és hallgatott engem Indra Devi Tecatóból (Mexikó) és még sok más ember is. Mellette ült egy amerikai üzletember, akinek a felesége az Államokban maradt. Tudtam, hogy felesége súlyos autóbalesetet szenvedett. Miközben a szobában ülőkkel beszélgettem, megmentettem az asszony életét, és megadtam minden szükséges segítséget. Itt pedig megmondtam a férjnek, hogy ne aggódjon, és menjen haza a terv szerint.”
Függetlenül attól, hogy mit csinál, Baba mindig figyel hívei sürgős szükségleteire.
Bhagavan Sri Sathya Sai Baba a Figyelmes Isten.


<< előző

5/13

következő >>

archiv

A Budapesti Sai Központ 2015. októberi programjai
Könnyített online vízumszerzés Indiába
Chinna Katha - Kérkedés
Kiállítás a 10. Világkonferencián Prasanthi Nilayamban
Anil Kumar Magyarországon - 1-2. rész
Chinna Katha - A cselekvés büszkesége
Anil Kumar Magyarországon - 1. rész
Guru Purnima 2015
A Budapesti Sai Központ 2015. augusztusi programjai
Ételosztás a rászorulóknak a Hill View stadionban

összes
gondolat

Vésd a szívedbe: Ne feledkezz meg Istenről! Ne a világba helyezd hitedet! Ne félj!

archiv
2015. 11. 28.

Isten időben és térben egyaránt határtalan. Az Ő számára minden lény egyforma. Ő élő és élettelen mestere. Minden világkorszak káosszal és hatalmas özönvízzel (pralaya) ért véget. Ezt követően az evolúció újra kezdődött, és az Úr Brahma ismét lényeket teremtett. Mindenkit megvilágított dicsőségének szikrájával és az Úr Vishnuként mindenkit segített a beteljesülés útján, majd az Úr Shivaként pusztulással zárta a folyamatot. Ebből is látható, hogy hatalma határtalan, képességei pedig végtelenek. Eredményeinek semmi sem szab határt.